Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2015

ifyoucouldseemenow
18:40

W Twoim niebyciu najgorsze nie jest to, że Ciebie nie ma, ani to że zasypiasz z kimś innym. Najtrudniejsza jest niewiedza, że nie wiem na co masz ochotę i co słychać w domu, co Ci się śniło i jak pachnie Ci dzisiaj powietrze, a przede wszystkim - niewiedza czy jesteś w tym wszystkim szczęśliwa.
— List do Ka., s. 78/126
Reposted from3n 3n viaIriss Iriss
ifyoucouldseemenow
18:40
Chciałbym patrzeć jak zapuszczasz włosy, potem jak je ścinasz i zapuszczasz ponownie. Chciałbym patrzeć jak zmieniają Cię każdego dnia, uczyć się ich zapachu i dotyku od nowa. Z włosami mam jedne z najcieplejszych z Tobą wspomnień. Gdy pierwszy raz wplotłem w nie palce, były jeszcze krótkie. Gdy bez słowa, zupełnie naga usiadłaś przede mną na łóżku i pozwoliłaś rozczesać je palcami, były już długie. Gdy odchodziłaś i zapamiętywałem ich zapach ostatni raz, znowu były krótkie. Chciałbym patrzeć jak zapuszczasz włosy... 
— List do Ka., s. 1/126
Reposted from3n 3n viaIriss Iriss
ifyoucouldseemenow
18:39
  Jeśli jest miłość, blizny po ospie są tak ładne jak dołki w policzkach.
— Stephen King
Reposted fromIriss Iriss

January 05 2015

ifyoucouldseemenow
09:32
4807 a78a
— Marcin Świetlicki - „Tak, kawiarniany dekadentyzm”
ifyoucouldseemenow
09:25
ifyoucouldseemenow
09:24
2805 b2fb
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda vianothingwrong nothingwrong
ifyoucouldseemenow
09:22
3742 e058
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple vianothingwrong nothingwrong
ifyoucouldseemenow
09:22

Tęsknota to jest słowo na Ż: żarzy się, żagwi, żałuje, żebrze. 
Tęsknota to jest słowo na B: boli, blisko, bardzo, beznadziejnie, bez końca. 
Tęsknota to jest słowo na T: Ty

— Anna Janko
ifyoucouldseemenow
09:19
Mnie trzeba oswajać latami przyjaźni lub szaleńczym opętaniem.
— B. Rosiek
Reposted fromkatalama katalama vialabellavita labellavita
09:18
1416 cf9a 500
Reposted fromfakinszit fakinszit vialabellavita labellavita

January 01 2015

ifyoucouldseemenow
19:09
1097 5df8
Reposted fromretaliate retaliate viabigmess bigmess
ifyoucouldseemenow
19:07
8222 84af

December 31 2014

ifyoucouldseemenow
10:22
Reposted fromoll oll vialabellavita labellavita
ifyoucouldseemenow
10:22

"Chodzimy po tej samej ziemi, ale chyba w innych butach. Nie powinniśmy chcieć zmieniać siebie nawzajem".


— Tanya Valko – Arabska krew
Reposted frombeatkazz beatkazz vialabellavita labellavita
ifyoucouldseemenow
10:22
10:21
9284 0fd8
Reposted fromwestwood westwood vialabellavita labellavita
ifyoucouldseemenow
10:21
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromsfeter sfeter vialabellavita labellavita
ifyoucouldseemenow
10:19
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności.
— herbert
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialabellavita labellavita

December 30 2014

ifyoucouldseemenow
14:53
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viaIriss Iriss

December 29 2014

ifyoucouldseemenow
13:57
7367 61d9
Reposted fromheart-shaped heart-shaped viarebelle rebelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl